1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
TOP

การประกาศราคากลาง(กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีประกาศเชิญชวน)

 
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 06 พ.ย. 2563 0 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center ๑๑๖๖ 28 ต.ค. 2563 0 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 ก.ย. 2563 2 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาด 22 ก.ย. 2563 1 ครั้ง
ราคากลางจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ระบบศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติแบบบูรณาการและระบบเตือนภัยผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 25 ก.พ. 2563 2 ครั้ง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563) 01 พ.ย. 2562 5 ครั้ง
ราคากลาง การจ้างผลิตคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ความรู้ ข้อแนะนำ คำเตือน เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการทางสื่อออนไลน์ 25 ก.ค. 2562 7 ครั้ง
ราคากลาง จ้างโครงการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคกับสื่อมวลชน 13 มิ.ย. 2562 5 ครั้ง
ราคากลาง โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 23 ส.ค. 2561 12 ครั้ง
ราคากลาง เช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อเนื่อง) 14 ส.ค. 2561 18 ครั้ง