• สายด่วน สคบ.1166

บทความ/ความรู้ผู้บริโภค

 
สคบ. เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคใช้บริการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 6 ครั้ง
สคบ. เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคใช้บริการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 0 ครั้ง
ขาวด่วน..อันตราย 2 ครั้ง
รอบคอบก่อนซื้อตั๋วเครื่องบนออนไลน์ 3 ครั้ง
สคบ.สาร ฉบับ311 คอลัมน์ โฆษณาเป็นเรื่อง ตอน โฆษณาไม่ชัด!! ให้ส่งภาพถ่ายชิงร ... 3 ครั้ง
สคบ.สาร ฉบับ 310 คอลัมน์ โฆษณาเป็นเรื่อง ตอน แค่พิมพ์ชื่อผิด...ก็คิดค่าธร ... 2 ครั้ง
สคบ.สาร ฉบับ312 คอลัมน์ โฆษณาเป็นเรื่อง ตอน โฆษณาน้ำยาล้างห้องน้ำขจัดคราบแน ... 2 ครั้ง
สคบ.สาร ฉบับ 314 คอลัมน์ "โฆษณาเป็นเรื่อง" ตอน โฆษณาล่อแหลม ผิดศี ... 1 ครั้ง
สคบ.สาร ฉบับ 315 คอลัมน์ "โฆษณาเป็นเรื่อง" ตอน ระวังโฆษณาแอบอ้างเ .. 2 ครั้ง
พ่อมดการเงิน..โฆษณาเกินจริง 2 ครั้ง