1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เม.ย. 2564 30 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เม.ย. 2564 28 ครั้ง
ราคากลางประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 เม.ย. 2564 32 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 เม.ย. 2564 29 ครั้ง
ราคากลางจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB complaint) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2564 36 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB complaint) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2564 38 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2564 27 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2564 39 ครั้ง
ราคากลางประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2564 30 ครั้ง
ราคากลาง การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 มี.ค. 2564 22 ครั้ง