• สายด่วน สคบ.1166

จัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการสารสนเทศ เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2563 15 ครั้ง
ราคากลาง โครงการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการสารสนเทศ เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 มี.ค. 2563 31 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 271 หน่วย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2563 20 ครั้ง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 มี.ค. 2563 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ระบบศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติแบบบูรณาการและระบบเตือนภัยผู้บริโภคด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 23 มี.ค. 2563 25 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 มี.ค. 2563 42 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบสำคัญในการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามแบบ ร.ขต.1หรือร.ขต.2 พร้อมปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2563 34 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2563 28 ครั้ง
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 17 มี.ค. 2563 16 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2563 38 ครั้ง