Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ต.ค. 2564 31 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ต.ค. 2564 46 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน ๑๒๘ ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564 50 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2564 46 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารงานสื่อสังคมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 57 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 50 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 56 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564 109 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564 93 ครั้ง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ก.ย. 2564 101 ครั้ง