Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น แบบฉับพลัน ในการเลี้ยงรับรองผู้แทนจากองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่น (CAA) 14 ก.พ. 2567 20 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น DesignJet T520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567 47 ครั้ง
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2566 116 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2566 88 ครั้ง
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริการโดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566 67 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริการโดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566 92 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 พ.ย. 2566 86 ครั้ง
ราคากลาง จ้างพนักงานขับรถยนต์ 24 ต.ค. 2566 160 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 2566 137 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12 ต.ค. 2566 75 ครั้ง