• สายด่วน สคบ.1166

จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 42 ครั้ง
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย) 15 ม.ค. 2564 36 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 12 ม.ค. 2564 45 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 21 ธ.ค. 2563 112 ครั้ง
ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย) 21 ธ.ค. 2563 105 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ธ.ค. 2563 110 ครั้ง
ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย) 03 ธ.ค. 2563 107 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18 พ.ย. 2563 154 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center ๑๑๖๖ 17 พ.ย. 2563 78 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 06 พ.ย. 2563 47 ครั้ง