Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
หมวดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นสินค้าควบคุมฉลาก 13 พ.ย. 2566 0 ครั้ง
"สารตะกั่ว" อันตรายใกล้ตัวที่แฝงมากับสีทาบ้าน 25 ต.ค. 2566 0 ครั้ง
ใส่ใจเลือกคาร์ซีทที่ใช่ เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกน้อย 21 ส.ค. 2566 1 ครั้ง
ซื้อสินค้าที่มีรังสี UV-C อย่าลืม! ดูฉลาก 10 ก.ค. 2566 10 ครั้ง
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ 24 พ.ค. 2566 54 ครั้ง
การควบคุมฉลากสินค้า 10 พ.ค. 2566 144 ครั้ง
ซ่อมรถ...เลือกอู่มาตรฐาน หากมีปัญหา “ใบเสร็จรับเงิน” ช่วยคุณได้ 10 พ.ค. 2566 138 ครั้ง
ดูให้ดี ก่อนเลือกใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและสารปรับปรุงดิน 10 เม.ย. 2566 25 ครั้ง
ได้ข้าวอร่อยถูกใจ เพียงใส่ใจอ่านฉลาก 10 เม.ย. 2566 40 ครั้ง
บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายและผิดกฎหมาย 08 มี.ค. 2566 76 ครั้ง