Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
บทความ/ความรู้ผู้บริโภค

 

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สคบ. 13 พ.ย. 2566 0 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นสินค้าควบคุมฉลาก 13 พ.ย. 2566 0 ครั้ง
บอกแล้ว...ต้องทำได้ เพราะโฆษณา = สัญญา 13 พ.ย. 2566 0 ครั้ง
"สารตะกั่ว" อันตรายใกล้ตัวที่แฝงมากับสีทาบ้าน 25 ต.ค. 2566 0 ครั้ง
เครื่องราง ของขลัง กับการโฆษณาเกินความจริง 25 ต.ค. 2566 0 ครั้ง
เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ “ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ” ธุรกิจควบคุมสัญญา 21 ส.ค. 2566 3 ครั้ง
ใส่ใจเลือกคาร์ซีทที่ใช่ เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกน้อย 21 ส.ค. 2566 1 ครั้ง
บุฟเฟต์คุ้มค่ากับราคาควรดูอะไรบ้าง 10 ก.ค. 2566 15 ครั้ง
ซื้อสินค้าที่มีรังสี UV-C อย่าลืม! ดูฉลาก 10 ก.ค. 2566 12 ครั้ง
OCPB Connect แอปพลิเคชัน ให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค 10 ก.ค. 2566 8 ครั้ง