Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
บทความ/ความรู้ผู้บริโภค

 

ซื้อของออนไลน์ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา 10 พ.ค. 2566 39 ครั้ง
การควบคุมฉลากสินค้า 10 พ.ค. 2566 144 ครั้ง
ซ่อมรถ...เลือกอู่มาตรฐาน หากมีปัญหา “ใบเสร็จรับเงิน” ช่วยคุณได้ 10 พ.ค. 2566 138 ครั้ง
ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว 10 เม.ย. 2566 62 ครั้ง
อันตรายที่มาจากเครื่องเล่นฉีดน้ำแรงดันสูง 10 เม.ย. 2566 19 ครั้ง
ดูให้ดี ก่อนเลือกใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและสารปรับปรุงดิน 10 เม.ย. 2566 25 ครั้ง
ได้ข้าวอร่อยถูกใจ เพียงใส่ใจอ่านฉลาก 10 เม.ย. 2566 40 ครั้ง
“คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์” เราจะเชื่อได้อย่างไร 08 มี.ค. 2566 111 ครั้ง
บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายและผิดกฎหมาย 08 มี.ค. 2566 76 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 08 มี.ค. 2566 88 ครั้ง