Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ข้อมูลผู้บริโภค

 
หนังสือรับรองให้สมาคมหรือมูลนิธิฯ 0 ครั้ง
เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ “ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ” ธุรกิจควบคุมสัญญา 2 ครั้ง
ใส่ใจเลือกคาร์ซีทที่ใช่ เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกน้อย 1 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-สำนักงานการแข่งขันและผู้บริโภคประเทศภูฏาน 0 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-กรมการค้าภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 0 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น 0 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-องค์กรผู้บริโภคแห่งเกาหลี 0 ครั้ง
บุฟเฟต์คุ้มค่ากับราคาควรดูอะไรบ้าง 15 ครั้ง
ซื้อสินค้าที่มีรังสี UV-C อย่าลืม! ดูฉลาก 10 ครั้ง
OCPB Connect แอปพลิเคชัน ให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค 8 ครั้ง