Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

สคบ.มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ... 07 ม.ค. 2554 534 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คน ... 13 ธ.ค. 2553 558 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ ... 19 พ.ย. 2553 586 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ... 08 พ.ย. 2553 533 ครั้ง
ร่าง TOR โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน ๑๔ คัน ... 08 พ.ย. 2553 639 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างทำจุลสาร สคบ. สาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ... 03 พ.ย. 2553 582 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ สคบ. ... 22 ต.ค. 2553 574 ครั้ง
สคบ.มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ สคบ.(ใหม่) ... 08 ต.ค. 2553 536 ครั้ง
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2554 ... 24 ก.ย. 2553 581 ครั้ง
สคบ.มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ สคบ. ... 10 ก.ย. 2553 513 ครั้ง