Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริการโดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566 4 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริการโดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566 6 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 พ.ย. 2566 28 ครั้ง
ราคากลาง จ้างพนักงานขับรถยนต์ 24 ต.ค. 2566 72 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 2566 67 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12 ต.ค. 2566 45 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center ๑๑๖๖ งบประมาณปี พ.ศ.2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566 74 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566 67 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26 ก.ย. 2566 65 ครั้ง
สัญญาจ้างโครงการสร้างความตกลงร่วมมือในกระบวนการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภค การเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน และการจัดการความปลอดภัยของสินค้าระหว่างประเทศคู้เจรจาระดับทวิภาคี (กิจกรรมที่ 1 ไทย-รัสเซีย และกิจกรรมที่ 2 ไทย-ออสเตรเลีย) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 27 มิ.ย. 2566 133 ครั้ง