Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 29 พ.ค. 2567 7 ครั้ง
ราคากลาง จ้างการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการให้บริการร้องทุกข์ออนไลน์สู่ท้องถิ่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2567 9 ครั้ง
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการให้บริการร้องทุกข์ออนไลน์สู่ท้องถิ่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2567 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567 4 ครั้ง
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย) 23 พ.ค. 2567 12 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2567 16 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการให้บริการร้องทุกข์ออนไลน์สู่ท้องถิ่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2567 6 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 พ.ค. 2567 15 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13 พ.ค. 2567 20 ครั้ง
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย) 13 พ.ค. 2567 19 ครั้ง