Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริหารงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 27 ธ.ค. 2561 18 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07 พ.ย. 2561 52 ครั้ง
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30 ต.ค. 2561 11 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30 ต.ค. 2561 11 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงาน ณ กองกฏหมายและคดี 24 ต.ค. 2561 41 ครั้ง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 ต.ค. 2561 29 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 ต.ค. 2561 32 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2561 19 ครั้ง
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ต.ค. 2561 11 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน ๒๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 16 ต.ค. 2561 138 ครั้ง