1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
TOP

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 309 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2561) เรื่อง ให้อุปกรณ์สำหรับหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตที่มีการนำสารเคมีมาบรรจุอยู่ภายในเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 704 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2560) เรื่อง ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 667 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 424 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมที่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 411 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 710 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 357 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้อ่างอาบน้ำสำหรับเด็กเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 371 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 34 (พ.ศ.2555) เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 409 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2555) เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) 600 ครั้ง