Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
รมต. พวงเพ็ชร ตรวจสอบทองรูปพรรณช่วงตรุษจีน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

08 ก.พ. 2567


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดร. พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พันตำรวจเอกประทีป  เจริญกัลป์)  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคบ. กรมการค้าภายใน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ และสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านทอง บริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อทองรูปพรรณช่วงเทศกาลตรุษจีน และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ

ดร. พวงเพ็ชร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนนิยมซื้อทองรูปพรรณเพื่อมอบให้เป็นของขวัญ สคบ. จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านทอง จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1) บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด 2) บริษัท เล่งหงส์ จำกัด 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ 4) บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด 5) บริษัท ที.พี.เอช (2004) จำกัด 6) บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด 7) บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด และ 8) บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด  เพื่อให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ของ สคบ. เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากจากการตรวจสอบ พบว่าร้านทองทุกร้านให้ความร่วมมือ และมีการจัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน ดร. พวงเพ็ชร เน้นย้ำว่า หากพบผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืน ไม่แสดงฉลาก หรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  นอกจากนี้ สคบ. จะมีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณที่มีมาตรฐาน จัดทำฉลากสินค้าที่ถูกต้อง โดยจะมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพทองรูปพรรณเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมต่อไป

 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ของ สคบ. เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อมูลบนฉลากสินค้า ดังนี้  ชื่อประเภทหรือชนิดของทองรูปพรรณ  ชื่อประเทศที่ผลิต (กรณีสั่งหรือนำเข้ามาขาย)  ชื่อและสถานที่ประกอบการ หรือเครื่องหมายการค้า ของผู้ผลิต/ผู้นำเข้า  ปริมาณความบริสุทธิ์ (หน่วย: กะรัต, เปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, สัญลักษณ์ K/น.)   น้ำหนัก (หน่วย: กรัม, สัญลักษณ์ ก./g) ราคา (สกุลเงินไทย, สกุลเงินอื่น, สัญลักษณ์สกุลเงิน) ราคารับซื้อคืนขั้นต่ำ (ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ) หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าดังกล่าวสามารถร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ตลอด 24 ชั่วโมง 

 


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )