• สายด่วน สคบ.1166

ประกาศความสำเร็จการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

08 ก.ค. 2563

ประกาศความสำเร็จการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 15กรกฎาคม 2563เวลา 09.00 น.

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

อาคาร 9-12 ห้องฟีนิกซ์ 4-6การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 29 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ให้เกิดเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big Data) และยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะก้าวไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆแก่ประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น รวมทั้งได้มีการยืนยันความร่วมมือของทั้ง 29 หน่วยงาน ในงานประกาศเจตนารมณ์การเชื่อมโยงข้อมูล สู่ Big Data เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง 29 หน่วยงาน ในข้อมูล 6 ประเภท ได้แก่ (1) ข้อมูลบุคคล (2) ข้อมูลนิติบุคคล (3) ข้อมูลการร้องทุกข์ / ข้อมูลร้องเรียน (4) ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต (5) ข้อมูลองค์ความรู้และเตือนภัย และ (6) ข้อมูลการดำเนินคดี จนทำให้เกิด OCPB Connect แอพพลิเคชั่นให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคใน 4 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 ให้บริการเรียกดู เข้าถึงและตรวจสอบ ข้อมูลนิติบุคคลและประเภทธุรกิจในประเทศไทย ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต/จดทะเบียน ข้อมูลสำนวนคดี/คำพิพากษา

หมวดที่ 2 สร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงและตรวจสอบการเตือนภัย องค์ความรู้ และข่าวสาร ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

หมวดที่ 3 เข้าถึงและตรวจสอบสถานะ การบริการต่าง ๆ

และหมวดที่ 4 เข้าถึงศึกษาข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

อีกทั้งยังมี พี่ปกป้อง Chat Bot ให้สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้เข้าพูดคุยกันอีกหนึ่งช่องทาง โดยแอปพลิเคชั่น OCPB Connect และ Chat Bot (พี่ปกป้อง) พร้อมแล้วที่จะให้ผู้บริโภคและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามาใช้งาน ได้ที่เว็บไซต์ ocpbconnect.ocpb.go.th หรือ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น OCPB Connect ไว้บนมือถือท่านก็สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อีกด้วย

การจัดงาน "ประกาศความสำเร็จการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมืออันดีของ 29 หน่วยงาน ในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้สะดวก รวดเร็ว ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค กับ Big Data ที่จะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ต่อไป

.........................................................


ภาพงานประกาศความสำเร็จ


( webadmin )

เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดการงานประกาศความสำเร็จ การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data สู่การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
Press Release ไทย ดาวน์โหลด
Press Release อังกฤษ ดาวน์โหลด

hafta hafta gebelik gebelik kadın hastalıkları
hamileliğin belirtileri kadın doğum uzmanı
bakırköy kadın doğum doktoru jinekolog doktor gebelik hesaplama