Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ...

18 เม.ย. 2555

ลำดับที่ : 1876   
   
หัวข้อข่าว : การปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES)  
 
รายละเอียด :
การปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ
ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES)
  
ไฟล์ประกอบ : คลิกเพื่อดาวน์โหลด   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่บันทึก : 18 เมษายน 2555   แหล่งที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร