Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกตรวจเยี่ยมการจั ...


รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมของชมรมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 ธันวาคม 2554