Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. จัดโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๕๔ โดยร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด แจก " ...


สคบ. จัดโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๕๔ โดยร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด แจก "ถุงกลับบ้าน" ณ อบต. คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2554