Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. เข้าร่วมกิจกรรมในงาน "ประกันภัยรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" โดยจัดนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บร ...


สคบ. เข้าร่วมกิจกรรมในงาน "ประกันภัยรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" โดยจัดนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมให้คำแนะนำผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม วันที่ 8 ธันวาคม 2554