Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. จัดโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๕๔ โดยร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด แจก " ...


สคบ. จัดโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๕๔ โดยร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด แจก "ถุงกลับบ้าน" ภายใต้โครงการ "Unilever Take U Home รับขวัญคนไทยกลับบ้าน" ณ อบต. บางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 ธันวาคม 2554