Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect404 - ҲļĿ¼

404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá


สคบ. ร่วมออกรายการ "NBT มีคำตอบ" ประเด็น : ปัญหา “บ้าน” ที่บานปลาย

17 มี.ค. 2566


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.05 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้นางสาวนิตยาภรณ์ วงศ์คำ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุม กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ร่วมรายการ "NBT มีคำตอบ” ออกอากาศทางช่อง 2 NBT และ Facebook Live : LiveNBT2HD ในประเด็น : กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องบ้านในการช่วยเหลือผู้บริโภค เรื่องร้องทุกข์ที่ สคบ. ได้รับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร การต่อเติมอาคารเป็นอย่างไร การดำเนินการของ สคบ. หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ดำเนินการก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมอาคารให้แล้วเสร็จได้ และบทลงโทษหากผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการ "NBT มีคำตอบ” ในส่วนการนำเสนอประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค การให้ความรู้ การเตือนภัย การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค รวมถึงเรื่องที่เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.05 - 16.00 น. ทางช่อง 2 NBT Facebook Live : LiveNBT2HD ดำเนินรายการโดย นายนวัศกรณ์  สรษณะ (NBT)

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )