Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect404 - ҲļĿ¼

404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá


สคบ. ให้การต้อนรับสำนักงาน คปภ. ศึกษาดูงาน

24 ม.ค. 2566


วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้ พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเกี่ยวกับระบบงานรวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของ สคบ. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )