Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ร่วมรายการ “เจาะข่าวเช้านี้” ประเด็น: แนวทางการดำเนินการในการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีร้านซูชิออกโปรโมชั่นเกินจริง เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค

23 มิ.ย. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 7.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา มอบหมายให้ นายพศวัตน์ จุมปา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณา ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ "เจาะข่าวเช้านี้” ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก ออกอากาศทาง Chula Radio Plus สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz. ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี ซึ่งเป็นการพูดคุยในประเด็น "แนวทางการดำเนินการในการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีร้านซูชิออกโปรโมชั่นเกินจริงเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค”

 

ในกรณีร้านซูชิ ขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เนื่องจากเป็นคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก สคบ. จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากผู้เสียหายทั้งหมด ส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการเยียวยาผู้บริโภคต้องสอบข้อเท็จจริงจากผู้บริโภคก่อนว่ามีจำนวนและมูลค่าความเสียหายเท่าใด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการต่อไป อีกทั้งยังได้แนะนำให้ผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตในการพิสูจน์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีเรื่องร้องเรียนเป็นอันดับต้น ๆ ในปัจจุบัน เช่น การตั้งราคาในลักษณะที่ถูกมาก สินค้านั้นหมดอายุหรือไม่ หรือเป็นสินค้าเร่งด่วนต้องเร่งจำหน่าย อาจทำให้ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เป็นต้น และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรู้เท่าทันผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหากผู้บริโภคต้องการแจ้งเบาะแสการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่ สคบ. หรือหากต้องการร้องเรียนผู้บริโภคสามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง Mobile Application แอปพลิเคชัน OCPB Connect  ใช้ได้ทั้ง Andriod และ ios ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางสายด่วน สคบ. 1166


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )