Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและเกณฑ์ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อรังสี UVC (ครั้งที่ 7)

29 พ.ย. 2564( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )