• สายด่วน สคบ.1166

ผู้บริหาร

     1,915 views

 

ผู้บริหาร สคบ.

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(CKO, CIO)


นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(CCO)


พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์
เลขานุการกรม- ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักแผน
และการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค


นางสาวทรงศิริ จุมพล
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีนายศรัณย์ รักษ์เผ่า
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านโฆษณา


นายฐิตินันท์ สิงหา
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านฉลาก


นายอุฬาร จิ๋วเจริญ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสัญญา


นางอัชญา บุญสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง


นายจิติภัทร์ บุญสม
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์


นางสาวจรัสศรี ผดุงผล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร


- ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

 


( webadmin )

hafta hafta gebelik gebelik kadın hastalıkları
hamileliğin belirtileri kadın doğum uzmanı
bakırköy kadın doğum doktoru jinekolog doktor gebelik hesaplama