• สายด่วน สคบ.1166

ผู้บริหาร

     1,014 views

 

ผู้บริหาร สคบ.

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(CKO, CIO)


นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(CCO)


พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์
เลขานุการกรม- ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักแผน
และการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค


นางสาวทรงศิริ จุมพล
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีนายศรัณย์ รักษ์เผ่า
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านโฆษณา


นายฐิตินันท์ สิงหา
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านฉลาก


นายอุฬาร จิ๋วเจริญ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสัญญา


นางอัชญา บุญสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง


นายจิติภัทร์ บุญสม
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์


นางสาวจรัสศรี ผดุงผล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร


นางสาวจริยา สุทธิเสริม
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

 


( webadmin )

hafta hafta gebelik gebelik kadın hastalıkları
hamileliğin belirtileri kadın doğum uzmanı
bakırköy kadın doğum doktoru jinekolog doktor gebelik hesaplama