• สายด่วน สคบ.1166

ผู้บริหาร

     102 views

 

ผู้บริหาร สคบ.
พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(CKO, CCO, CIO)


- ว่าง
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์
เลขานุการกรม


นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
ผู้อำนวยการสำนักแผน
และการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค


นางสาวทรงศิริ จุมพล
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี


นายศรัณย์ รักษ์เผ่า
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา


นายฐิตินันท์ สิงหา
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากนายอุฬาร จิ๋วเจริญ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา


นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง


นายจิติภัทร์ บุญสม
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นางสาวจรัสศรี ผดุงผล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนางสาวจริยา สุทธิเสริม
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 


( webadmin )

hafta hafta gebelik gebelik kadın hastalıkları
hamileliğin belirtileri kadın doğum uzmanı
bakırköy kadın doğum doktoru jinekolog doktor gebelik hesaplama