Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ข้อมูลผู้บริโภค

 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สคบ. 0 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นสินค้าควบคุมฉลาก 0 ครั้ง
บอกแล้ว...ต้องทำได้ เพราะโฆษณา = สัญญา 0 ครั้ง
"สารตะกั่ว" อันตรายใกล้ตัวที่แฝงมากับสีทาบ้าน 0 ครั้ง
เครื่องราง ของขลัง กับการโฆษณาเกินความจริง 0 ครั้ง
หนังสือรับรองให้สมาคมหรือมูลนิธิฯ 0 ครั้ง
เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ “ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ” ธุรกิจควบคุมสัญญา 2 ครั้ง
ใส่ใจเลือกคาร์ซีทที่ใช่ เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกน้อย 1 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-สำนักงานการแข่งขันและผู้บริโภคประเทศภูฏาน 0 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-กรมการค้าภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 0 ครั้ง