• สายด่วน สคบ.1166

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

 

สคบ. ให้การต้อนรับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคศึกษาดูงาน 65 ครั้ง
หลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ 108 ครั้ง
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางคอแหลม เข้าหารือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 155 ครั้ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. รุ่นที่ 1 326 ครั้ง
ประกาศว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 2427 ครั้ง
หารือการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยโสธร 415 ครั้ง
ลงนามMOUด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาศรีปทุม 1738 ครั้ง
สัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 463 ครั้ง
สคบ.จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เยาวชน 139 ครั้ง
สคบ.จัดโครงการคลินิก สคบ. (ครั้งที่4) 82 ครั้ง