• สายด่วน สคบ.1166

ข่าวเครือข่าย

 
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. รุ่นที่ 1 247 ครั้ง
กิจกรรมคลินิก สคบ. ณ เขตหนองแขม 12 ครั้ง
ประชุมแสดงความคิดเห๋นการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 12 ครั้ง
หารือผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดโครงการ อสคบ. 10 ครั้ง
คณะอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯรุ่นที่5 เข้าเยี่ยมชม สคบ. 142 ครั้ง
สคบ.หารือแนวทางความร่วมมือในขับเคลื่อนสูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทฯ 141 ครั้ง
ศึกษาดูงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 119 ครั้ง
สคบ. ร่วมบูรณาการความร่วมมือการกับ กองทุนประกันชีวิต และกองทุนวินาศภัย 140 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 1 ครั้ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. 0 ครั้ง