• สายด่วน สคบ.1166

ประกาศ สคบ. ของดบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทาง e-Mail ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป หากผู้บริโภคประสงค์จะร้องเรียนร้องทุกข์ โปรดยื่นคำร้องผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ร้องทุกข์ Online) หรือช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ

26 ก.ค. 2561


( )