ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> สมัครงาน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด
สมัครงาน
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาวน์โหลด 271 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภัคดี (อาคารบี) ชั้น 5
แก้ไขประกาศ!! รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 127 อัตรา
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก จำนวน 127 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-141-3480)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-141-3480)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสาย(Agent) (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-141-3480)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-141-3480)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก กองกฎหมายและคดี โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-141-3480)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และสำนักแผนกและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค(ส่วนตปท.) โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-141-3480)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)