บทความ/ความรู้ผู้บริโภค

 
ปัญหาการใช้บริการจองที่พักตากอากาศล่วงหน้า 46 ครั้ง
"กระเช้าปลอดภัย" สุขใจทั้งผู้ให้แล้วผู้รับ 24 ครั้ง
ขายตรง ขายฝัน หรือ ลวงโลก 33 ครั้ง
แชร์ลูกโซ่กับเครือข่ายคนโลภ 9 ครั้ง
นักเรียนนักศึกษาระวังตกเป็นเหยื่อ 11 ครั้ง
โกงที่ไม่มีวันหมดสิ้นเมื่อคนยังมีความโลภอย่างไร้สติ 7 ครั้ง
แชร์ลูกโซ่ยุคใหม่อ้างสิ้นค้าบังหน้ากู้หนี้เกษตรกร 6 ครั้ง
พฤติกรรมโดยรวมที่อ้างการประกอบธุรกิจขายตรงไปกระทำผิดกฎหมาย 10 ครั้ง
ข้อพึงสังเกตความแตกต่างธุรกิขายตรงกับธุรกิจขายตรงแอบแฝง (แชร์ลูกโซ่) 19 ครั้ง
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องจดทะเบียนต่อ สคบ. 46 ครั้ง