• สายด่วน สคบ.1166

สคบ. เตือนผู้ให้เช่าห้องพัก...เลี่ยงเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ

29 เม.ย. 2561     5,881 views


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด