• สายด่วน สคบ.1166

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สคบ.
พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค