Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
25 กรกฎาคม 2555 สคบ.ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครอง.....


25 กรกฎาคม 2555 สคบ.ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายปรีชา เรืองจันทร์) เป็นประธานเปิดงาน