Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ.ผนึกอาเซียนสยายปีก แนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาค รับเปิดตลาดเศรษฐกิจอาเซียน

07 ก.ค. 2554     363 views

       นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า ในวันที่ 6-8 ก.ค.นี้ จะเดินทางไปร่วมประชุมนโยบายผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน ที่ประเทศเกาหลี เพื่อให้ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศร่วมกันหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาค โดยเฉพาะในปี 2558 ที่จะเข้าสู่การเปิดเขตเสรีการค้าเต็มรูปแบบในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี จะทำให้สินค้าหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศในภูมิภาคจำนวนมาก ทั้งสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารที่ต้องระมัดระวังให้มาก
 
       "ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าและบริการชนิดใดแล้วมีปัญหาจะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้ลงเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และแจ้งให้ผู้บริโภคในประเทศอื่นรับทราบด้วยเป็นภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ เพื่อให้มีข้อมูลถึงกัน”
 
       ขณะเดียวกัน การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อรับเรื่องร้องเรียนภายในประเทศ ทาง สคบ.ได้ดำเนินการไปแล้วในหลายภาคส่วน ประกอบด้วยการจัดตั้งเครือข่ายในโรงเรียนประมาณ 400-500 แห่งทั่วประเทศ เครือข่ายในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ประจำตำบล 7,409 แห่ง ชมรมผู้บริโภคภายในจังหวัด 257 ชมรม