Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ร่วมรายการ “BETTER FUTURE” ประเด็น : ซื้อของไม่ได้ของ ต้องทำอย่างไร

02 เม.ย. 2567


วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 – 11.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้
นายณัชภัทร ขาวแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามสอดส่องการประกอบธุรกิจ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ร่วมรายการ "Better Future” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT 2HD ในประเด็น ซื้อของไม่ได้ของ ต้องทำอย่างไร

 

โดยเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สถิติการร้องเรียนเรื่องสินค้าออนไลน์ที่ สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนในปี 2566 - 2567 การแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค การเก็บหลักฐานกรณีผู้บริโภคซื้อสินค้าแล้วไม่ตรงปกเพื่อใช้ประกอบการร้องเรียน รวมทั้งข้อแนะนำถึงผู้บริโภคเพื่อให้รู้ทันเล่กลโกงเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์

 

ทั้งนี้  หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect   เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรม ในทุกจังหวัด ขอรับคำปรึกษาที่สายด่วน สคบ. 1166  หรือพูดคุยสอบถามกับ Chat Bot พี่ปกป้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง 2 NBT Facebook Live : LiveNBT2HD


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )