Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สผพ. เผย! ภาพคณะกรรมการกำลังให้คะแนน ocpb so Proud award 2024 อย่างจริงจัง

02 เม.ย. 2567


เมื่อวันจันทร์ที่ 1  เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.    สำนักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในองค์กร จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน "OCPB so proud Awards 2024" ภายใต้แผนจัดการความรู้ของ สคบ. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่  ชิงรางวัล 3 สาขา ได้แก่  สาขานวัตกรรม (Innovation) : ประชันไอเดียสุดล้ำ พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยี สาขากรณีศึกษา (Case Study) : แบ่งปันประสบการณ์จริง ผลงานเด่นด้านคุ้มครองผู้บริโภค  สาขาคลิปวีดิทัศน์ (Video Clip) : สื่อสารงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านคลิปวิดีโอ สร้างสรรค์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ณ ห้องประชุม 5  สคบ.  

ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมลุ้นการประกาศผล ocpb so proud award 2024 พร้อมกัน 9 เมษายน 2567 นี้พร้อมกัน     


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )