Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2567

01 มี.ค. 2567


วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2567 โดยในที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ของสำนักกองกลุ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )