Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ร่วมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ประเด็น : สคบ. ย้ำชัด แบบเรียน หนังสือ ไม่ได้กำหนดเป็นสินค้าที่ต้องมี มอก.

30 พ.ย. 2566


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ร่วมรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ” ในประเด็น : สคบ. ย้ำชัด แบบเรียน หนังสือ ไม่ได้กำหนดเป็นสินค้าที่ต้องมี มอก. โดยในรายการได้พูดคุยกันถึงสาเหตุที่ทำให้ สคบ. ต้องกำหนดให้แบบเรียน หนังสือ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และต้องมี มอก. หรือไม่ กรณีที่มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการนำหนังสือออกจากร้านค้า เพื่อมาแก้ไขฉลาก สคบ. มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร อำนาจหน้าที่ของ สคบ. คุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง สถิติการร้องเรียนกับ สคบ. ในประเด็นใดที่มีการร้องเรียนมากที่สุดในปัจจุบัน รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนกับ สคบ. ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD กรุงเทพฯ


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )