Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
คคบ. เรียกคืนเงินผู้บริโภคกรณีห้องชุดชำรุด-ไม่ตรงปก รวมถึงกรณีอื่น ๆ กว่า 19 ล้านบาท

29 พ.ย. 2566


"คคบ. เรียกคืนเงินผู้บริโภคกรณีห้องชุดชำรุด-ไม่ตรงปก รวมถึงกรณีอื่น ๆ กว่า ๑๙ ล้านบาท"
  วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.พวงเพ็ชร  ชุนละเอียด) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
       จากการประชุมได้มีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๑ ราย (ทำสัญญาซื้อขายห้องชุด) และดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป จำนวน ๑๖ ราย สั่งซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กได้ไม่ตรงตามที่โฆษณา ประเภท รองเท้าสลิปออนเพื่อสุขภาพ เครื่องแต่งกายชุดผ้าไทยแบบทอ กางเกงวอร์ม ทุเรียนพันธุ์นกหยิบ สั่งซื้อชุดเดรส เช่ารถยนต์ สั่งซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผ่านเฟซบุ๊กได้ล่าช้า ทำสัญญาดูแลผู้สูงอายุ ทำสัญญาจองรถยนต์ นำรถยนต์เข้าซ่อม ซื้อคอร์สเสริมความงาม ซื้อคอร์สดูดไขมัน ซื้อรายการนำเที่ยว และขอยกเลิกห้องพักเนื่องจากรัฐบาลให้ตรวจผลโควิด) รายละเอียด ดังนี้ 

    ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 
กรณีผู้บริโภคทำสัญญาซื้อขายห้องชุดจากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ภายหลังเข้าอยู่อาศัยพบว่าชำรุดบกพร่องหลายรายการ และบริษัทฯ ไม่จัดให้มีสาธารณูปโภคตามที่โฆษณา อาทิ ไม่จัดให้มี Lobby บริเวณโถงต้อนรับ ปัจจุบันพื้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นห้องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ ไม่มี Skywalk 
เป็นทางเดินเชื่อมระหว่างโครงการต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้า ไม่มีสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ผู้บริโภคจึงมีความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาและให้บริษัทฯ รับซื้อห้องชุดคืน ต่อมาสำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ พิจารณาและบอกเลิกสัญญาแล้ว แต่บริษัทฯ เพิกเฉย ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
เพื่อบังคับให้ชดใช้ดอกเบี้ยจากเงินที่พวกผู้ร้องแต่ละรายจ่ายเงินให้กับสถาบันการเงินในแต่ละคราวแต่ละงวด พร้อมทั้งให้ชำระดอกเบี้ยจดจำนองของธนาคารกรณีปิดบัญชี รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมโอนห้องชุด ค่าจดจำนองห้องชุด และค่าไถ่ถอนจดจำนองห้องชุด ให้แก่พวกผู้ร้องทั้ง ๑๐ ราย และให้ชดใช้เงิน 
รวมจำนวน ๑๘,๓๘๐,๐๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ
๑. กรณีผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กได้ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ จำนวน ๕ ราย โดยมติที่ประชุมเห็นควรดำเนินคดีแพ่งเพื่อบังคับให้คืนเงิน จำนวน ๓,๑๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
๒. กรณีผู้บริโภคเช่ารถยนต์ ต่อมาผู้บริโภคได้นำรถคันดังกล่าวส่งมอบคืนให้แก่บริษัทฯ 
โดยไม่มีความเสียหายและเติมน้ำมันเต็มถัง แต่บริษัทฯ ปฏิเสธคืนเงินมัดจำ โดยมติที่ประชุมเห็นควรดำเนิน คดีแพ่ง เพื่อบังคับให้คืนเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
๓. กรณีผู้บริโภคซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผ่านเฟซบุ๊กได้ล่าช้า และบริษัทฯ แจ้งว่าการขนส่งสินค้ามีความล่าช้าเนื่องจากเป็นการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ผู้บริโภคติดตามทวงถามสินค้าดังกล่าว หลายครั้งตลอดระยะเวลา ๑ ปี ต่อมาผู้บริโภคติดต่อไปยังบริษัทฯ เพื่อขอยกเลิกสัญญาและขอเงินจำนวนดังกล่าวคืนแต่ได้รับการบ่ายเบี่ยง โดยมติที่ประชุมเห็นควรดำเนินคดีแพ่งเพื่อบังคับให้คืนเงิน จำนวน ๓๓,๙๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
๔. กรณีผู้บริโภคทำสัญญาดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย โดยผู้บริโภคได้ว่าจ้างบริษัทดูแลผู้สูงอายุ ภายหลังผู้สูงอายุเสียชีวิต ผู้บริโภคจึงขอเงินล่วงหน้าและเงินคงค้างคืน แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยมติที่ประชุม เห็นควรดำเนินคดีแพ่ง เพื่อบังคับให้คืนเงิน จำนวน ๓๙๓,๖๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
๕. กรณีผู้บริโภคทำสัญญาจองรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า ในงาน Motor Expo 2021 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กับบริษัทแห่งหนึ่ง แต่บริษัทฯ ผิดสัญญาและละเมิดสิทธิของผู้บริโภค โดยมติ
ที่ประชุมเห็นควรดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และพนักงานขาย เพื่อบังคับให้คืนเงิน จำนวน ๒๐๑,๗๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
๖. กรณีผู้บริโภคนำรถยนต์เข้าซ่อมกับบริษัทแห่งหนึ่ง แต่บริษัทฯ ผิดสัญญาและละเมิดสิทธิของผู้บริโภค โดยมติที่ประชุมเห็นควรดำเนินคดีแพ่งเพื่อบังคับให้คืนเงิน จำนวน ๔,๐๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
๗. กรณีผู้บริโภคสั่งซื้อของเล่น Hot toys Loki Endgame กับบริษัทแห่งหนึ่ง แต่ทางบริษัทฯ 
ไม่จัดส่งสินค้า โดยมติที่ประชุมเห็นควรดำเนินคดีแพ่งเพื่อบังคับให้คืนเงิน จำนวน ๔,๑๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
๘. กรณีผู้บริโภคซื้อคอร์สเสริมความงาม กับบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ชำระราคาค่าบริการผ่านบัตรเครดิตให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว ซึ่งในขณะทำสัญญาบริษัทฯ ได้ปิดกิจการลง ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถ
ใช้บริการได้ โดยมติที่ประชุมเห็นควรดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อบังคับให้ร่วมกันคืนเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
๙. กรณีผู้บริโภคซื้อคอร์สดูดไขมันราคาโปรโมชัน ๑ ครั้ง แถม ๑ ครั้ง กับคลินิกแห่งหนึ่ง เข้ารับบริการครั้งแรกและมีอาการบาดเจ็บ เป็นเหตุทำให้ได้รับความเป็นอันตรายต่อร่างกายจึงจะขอยกเลิกคอร์สและขอเงินคืน โดยมติที่ประชุมเห็นควรดำเนินคดีแพ่งเพื่อบังคับให้คืนเงิน จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
๑๐. กรณีผู้บริโภคจำนวน ๑๗ ราย ซื้อรายการนำเที่ยวกับบริษัทแห่งหนึ่ง ต่อมาไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเดินทางตามรายการนำเที่ยวได้ ผู้บริโภคจึงมีความประสงค์ขอคืนเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมด 
โดยมติที่ประชุมเห็นควรดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  เพื่อบังคับ
ให้ร่วมกันคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคจำนวนหลายราย พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
๑๑. กรณีผู้บริโภคจองที่พักกับโรงแรมแห่งหนึ่ง ต่อมารัฐบาลได้มีประกาศมาตรการ
ให้ผู้เดินทางที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องแสดงผลตรวจ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR โดยไม่ต้องกักตัว ผู้บริโภค จึงติดต่อไปยังโรงแรมฯ เพื่อขอยกเลิกเข้าพัก และได้รับแจ้งว่ายินดีคืนเงิน โดยขอหัก ๑๐% ปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินคืน โดยมติที่ประชุมเห็นควรดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อบังคับให้คืนเงิน จำนวน ๑๑,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 

 จากการประชุมได้มีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ (๑ ราย) และดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป (๑๖ ราย) โดยได้มีการดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค รวมจำนวน ๑๗ ราย เพื่อให้คืนเงินแก่ผู้บริโภค เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙,๕๘๗,๐๘๖ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายและเสนอเรื่องต่อศาลเพื่อสั่งให้บริษัทดังกล่าว รวมถึงผู้มีอำนาจลงนามจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดตามที่เห็นสมควร

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )