Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ.​ ลงพื้นที่ตรวจสอบรั้วกำแพงหมู่บ้านทรุดตัว

28 พ.ย. 2566


วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พันตํารวจเอกประทีป เจริญกัลป์) นำเจ้าหน้าที่ สคบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หลังจากได้รับร้องเรียนกรณีกำแพงรั้วพัง เสียหาย ทำให้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านไม่มีความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ากำแพงโครงการฯ มีการทรุดตัวและพังถล่มลงไปยังที่ทุ่งนาของพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งส่งผลให้รั้วกำแพงโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรั้วกำแพงบ้านเกิดการทรุดตัวและทำให้บริเวณด้านหลังของบ้านเกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรจำนวนหลายหลัง โดยเบื้องต้น สคบ. ได้รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการดำเนินคดี โดยเร็วต่อไป

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )