Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ.​ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค​ ลุยตรวจกระเช้าปีใหม่

22 พ.ย. 2566


วันที่ 22 พฤศจิกายน​ 2566  เวลา 13.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก พร้อมเจ้าหน้าที่ สคบ. ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร​ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ณ​ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร​

ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ผู้ประกอบการจะมีการจำหน่ายกระเช้าของขวัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผู้บริโภคร้องเรียนมายัง สคบ. ว่าถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ โดยนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้า รวมถึงการไม่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ผู้บริโภคทราบ สคบ. จึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญตามสถานที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญและขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยแสดงรายละเอียดของสินค้าที่นำมาจัดรวมในกระเช้า ระบุชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าแต่ละรายการ แสดงราคาจำหน่ายที่ชัดเจน ระบุขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุของสินค้าแต่ละรายการ ค่าภาชนะที่บรรจุ นอกจากนี้ ต้องแสดงรายละเอียดของวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิด รวมทั้ง การกำหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้าให้ชัดเจน เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม หากผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญปีใหม่แสดงฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง ผู้ขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการกระทำ
ของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจหรือพบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สายด่วน สคบ. 1166 หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th และระบบร้องทุกข์ OCPB Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )