Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
“รมต.พวงเพ็ชร สั่ง สคบ. ตรวจ บริษัททัวร์เอาเปรียบผู้บริโภค”

22 พ.ย. 2566


ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ กรณีผู้บริโภคจองทัวร์จากบริษัท อ้วน ผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด ต่อมาถูกยกเลิกการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่คืนเงินให้แก่ผู้บริโภคหลายร้อยราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท โดย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ สคบ. ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทันทีภายหลังจากที่ทราบข่าว  ซึ่งในวันนี้ (22 พ.ย. 2566) เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ นำโดย นายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งของบริษัท อ้วน ผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1813  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในเบื้องต้นไม่พบเจ้าของบริษัทฯ และไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน เป็นเพียงห้องเช่าเปล่า ทั้งนี้ สคบ.จะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและประสานการทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด

 

ในส่วนการเยียวยาความเสียหาย สคบ. ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. สคบ. จะได้ส่งเรื่องให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการเรียกบริษัทฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงการเยียวยาความเสียหายจากเงินประกันที่บริษัทฯ ได้วางเงินไว้กับกรมการท่องเที่ยว หากไม่เพียงพอต่อการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคครบทุกราย กรมการท่องเที่ยวจะส่งเรื่องมายัง สคบ. เพื่อฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภครายที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยเร็ว

2. สคบ.จะกำหนดมาตรการเชิงป้องกันโดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายกำหนดแผนการตรวจสอบบริษัทนำเที่ยว เพื่อป้องปรามผู้ประกอบธุรกิจให้ประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมภิบาล และปกป้องผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจและประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมต่อไป

 

ทั้งนี้ สคบ. ขอแจ้งเตือนผู้บริโภคในการซื้อทัวร์ โดยในเบื้องต้นขอให้ตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ และใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว สถานที่ตั้งที่สามารถติดต่อได้ มีโปรแกรมทัวร์ที่ชัดเจน และตรวจสอบราคา หากราคาถูกเกินไปไม่ควรเสี่ยง และตรวจสอบบัญชีธนาคารที่โอนเงินว่าเป็นบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือไม่ หากผู้บริโภคพบปัญหาเรื่องธุรกิจนำเที่ยว สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมการท่องเที่ยวโทร. 02-401-1111 หรือสายด่วน สคบ. 1166 หรือทาง แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือ www.ocpb.go.th


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )