Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทานสำนักนายกฯ

22 พ.ย. 2566


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2566 โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เป็นประธานในพิธี ในการนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต กรุงเทพฯ


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )