Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. เข้าร่วมรายการสถานีประชาชน ประเด็น : สคบ. ย้ำชัด แบบเรียน หนังสือ ไม่ได้กำหนดเป็นสินค้าที่ต้องมี มอก. แต่ต้อง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

21 พ.ย. 2566


วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.05 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก (สคบ.) ให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีประชาชน โดยออกอากาศทางช่อง Thai PBS ประเด็น :  ประเด็น : สคบ. ย้ำชัด แบบเรียน หนังสือ ไม่ได้กำหนดเป็นสินค้าที่ต้องมี มอก. แต่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค  โดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายจะต้องจัดทำฉลากให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อต่อไป


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )