Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบรั้วกำแพงหมู่บ้านพังถล่ม ประสานผู้จัดสรรเร่งแก้ไข

21 พ.ย. 2566


วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฒฑ์ ธนิทธิพันธ์) นำเจ้าหน้าที่ สคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีรั้วกำแพงโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในเขตบางขุนเทียน พังถล่มยาวตลอดแนวประมาณ 50 เมตร ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านไม่มีรั้วกั้น ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ารั้วกำแพงดังกล่าวเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงประมาณ 2 เมตร กว้างประมาณ 1 เมตร พังถล่มลงมา
ทั้งแนว ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านจำนวนหลายครอบครัว เบื้องต้น สคบ. ได้ประสานบริษัทผู้จัดสรรที่ดิน ขอให้เร่งรัดและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่พักอาศัยโดยเร็วต่อไป

กรณีดังกล่าวถือเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด) จึงมอบหมายให้ สคบ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองและดูแลผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยได้รับการร่วมมือจากผู้จัดสรร และประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านดังกล่าวด้วยดี

 

 


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )