Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ศึกษาดูงานกระบวนการให้บริการขนส่งสินค้าและการออกหลักฐานการรับเงินบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

17 พ.ย. 2566


วันที่​ 17​ พฤศจิกายน​ 2566​ เวลา​ 10.00​ น.​ เลขาธิ​การคณะกรรม​การคุ้มครอ​งผู้บริโภค​ (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์)​ มอบหมายให้นางสาวนิตยาภรณ์ วงศ์คำ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุม​ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา​ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา​ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการให้บริการขนส่งสินค้าและการออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ผู้บริโภคของบริษัทไปรษณีย์​ไทย​ จำกัด​ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ​ ตลอดจนเป็นการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณา​จัดทำร่างประกาศ​คณะกรรมการ​ว่าด้วยสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต่อไป​ ณ​ ที่ทำการไปรษณีย์​หลักสี่​ ถนนแจ้งวัฒนะ​ เขตหลักสี่​ กรุงเทพมหานคร​


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )