Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร

03 ต.ค. 2566


เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และคณะ 
เข้าพบนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และในโอกาสนี้ นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับราวเรื่องร้องทุกข์ และสายด่วน 1166 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )