Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. หารือร่วมกับสมาคมอู่กลางฯ กรณีการช่วยเหลือผู้บริโภค

03 ต.ค. 2566


วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์) เป็นประธานในการหารือร่วมกับผู้แทนจากสมาคมอู่กลาง การประกันภัย ในกรณีการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้บริการซ่อมรถยนต์ ด้านราคากลางในการซ่อมและมาตรฐานงานซ่อม โดยสมาคมอู่กลาง การประกันภัย ยินดีส่งผู้แทนเข้าร่วมในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1 สคบ.

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )