Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ 21 ปี

03 ต.ค. 2566


วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์) เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 21 ปี โดยมีพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )