Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบ 21 ปี

03 ต.ค. 2566


วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์) เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 21 ปี โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้การต้อนรับ ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่กองทุนสวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วย


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )