Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประชุมโฆษก​ สคบ.​ ครั้งที่​ 1/2567

03 ต.ค. 2566


วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์) ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานที่ประชุมโฆษก สคบ. ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือในประเด็นเนื้อหารายการ "NBT มีคำตอบ” สภาพปัญหาเพื่อการเตรียมความพร้อมและข้อมูลสำหรับการจัดรายการครั้งต่อไป รวมถึงการพิจารณาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จะแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน ร่วมกับคณะทำงานโฆษก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายการ "NBT มีคำตอบ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 3 สคบ.

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )