Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ.​ เข้ารับรางวัล​ ประชาบดี​ ประจำปี​ 2565​ ประเภท​สื่อสร้างสรรค์​

28 ก.ย. 2566


สคบ.​ เข้ารับรางวัล​ ประชาบดี​ ประจำปี​ 2565​ ประเภท​สื่อสร้างสรรค์​

วันพฤหัสบดีที่​ 28 กันยายน​ 2566​ นายอุฬาร​ จิ๋ว​เจริญ​ รองเลขาธิ​การคณะกรรม​การคุ้มครอ​งผู้บริโภค​ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลประชาบดี​ ประจำปี​ 2565​ และประจำปี 2566 ประเภทสื่อสร้างสรรค์​ จากรายการ​ "ครบเครื่องเรื่อง​ สคบ." ของสำนักงานคณะกรรมการ​คุ้มครองผู้บริโภค​ โดยได้รับเกียรติ​จากนายวราวุธ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัล​ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ

ซึ่งรายการ​ "ครบเครื่องเรื่อง​ สคบ." เป็นรายการสร้างความตระหนัก​ในเรื่องของสิทธิ​ผู้บริโภคการแจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคได้ทราบถึงปัญหาการละเมิด​สิทธิ​ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน​ รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ไขปัญ​หาหากถูกละ​เมิดสิทธิ​ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง​ให้กับผู้บริโภค​ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง A.M. 1467 kHz.
ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.

ทั้งนี้ รางวัลประชาบดีเป็นรางวัลที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ตระหนักถึงความสำคัญของคนทำดีที่ต้องมีคนเห็น ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ จึงดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )